על הקבוצות לעבוד ביחד ולחלק את התפקידים ביניהם על מנת להצליח באתגרים

תוכנה

אנשי התוכנה אחראים על תכנון המשימה ועל תפעול כל צד התוכנה של האתגרים

מכניקה

אנשי המכניקה אחראים על שלדת הרחפן, מבצעים תיקונים ושינויים מכניים ובונים אביזרים נלווים

הטסה

מעבר לכל נושאי ההטסה, המטיסים אחראים על נושאי בטיחות ההפעלה