ברוכים הבאים לתחרות הרחפנים 2016

קיראו כאן פרטים על התחרות, קווים מנחים כללים שיטת הניקוד והאתגרים השונים
מפגשי שיאקבוצות
תחרות הרחפנים 2016 של מונא חלל לשינוי במגרש הכדורגל. שלושה אתגרים

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

התחרות בנוייה משלושה אתגרים שעל הקבוצות המתחרות להשלים. בכל אתגר על הקבוצה לזכות במירב הכרטיסים המייצגים את הניקוד בתחרות.מספר הכרטיסים שיינתן ייקבע על פי מידת ההצלחה של הקבוצה בכל אחת מן הקטגוריות הבאות:

Categories

 

 • כרטיסי משימה הניתנים על פי עמידת הקבוצה בביצוע מטרות האתגר
 • כרטיסי מיומנות המייצגים את המיומנויות הנבדקות בכל אתגר
 • כרטיסי עבודת צוות עבור עבודת צוות ושיתוף פעולה בקבוצה

בסיום כל אתגר יניחו חברי הקבוצה את הכרטיסים שצברו במקומות מיועדים על גבי לוח תוצאות גדול הגלוי לקבוצות האחרות ולקהל הצופים בכל שלב. המקומות הראשונים בתחרות ייקבעו על פי כמות הדגלים שצברה כל קבוצה בכל אחת מן הקטגוריות הללו.

trophy בכל קטגוריה הקבוצה שתעמוד באתגרים על הצד הטוב ביותר וגם תזכה במירב הכרטיסים תזכה בפרס קבוצתי.בנוסף יקבלו כל חברי הקבוצות תעודות השתתפות אישיות בתוכנית הרחפנים 2016.
בכל אתגר יימצאו צוות שופטים ואחראי אתגר.

 

 • צוות השופטים יעריך את ביצועי הקבוצה בתחנה בכלל היבטי המשימה, מיומנות וחברתיות ויבצע את המדידות הנדרשות לשם כך. לצוות השופטים זכות ההחלטה הבלעדית על הפעילות בתחנה ועל הניקוד לקבוצות. כל פעילות מחוץ למסגרות הבטיחות או התנהגות בלתי נאותה מצד חברי הקבוצה יוביל להפחתה בניקוד ועד כדי פסילת הקבוצה מאתגר זה.
 • אחראי האתגר יוודא מוכנות הקבוצה לתפעול הרחפן לפני כל אתגר וכן בטיחות בהפעלת הרחפן בזמן תפעולו.
 • כל התחרות תהיה תחת הבקרה והשליטה של אחראי התחרות וצוות השופטים, ולהם הזכות הבילעדית לפסול פעילות הטסה או פעילות תחנה או מטיס מכל סיבה שהיא.
 • הרחפנים שיופעלו בשטח התחנות וכן השלטים המפעילים אותם  יהיו אלו שסופקו על ידי מונא והורכבו על ידי הקבוצות בלבד.
 • כל איש צוות יהיה לבוש באופן ייחודי ובולט בשטח

 

 • בכל תחנה, כלל פעילות ההטסה תהיה מנוטרת ומבוקרת באמצעות צוות השופטים ואחראי התחנה
 • בכל מקרה של נפילת רחפן הפעולה הראשונה שיש לבצע היא הוצאת הסוללה. בזמן זה אין להפעיל רחפנים אחרים בשטח התחנה.
 • במהלך התחרות יהיו מטפים זמינים המפוזרים לאורך שטח התחרות (מספרם תלוי בגודל השטח)
 • במהלך התחרות יהיה זמין מע”ר ובעל ערכת עזרה ראשונה זמין.
 • מארגני התחרות, אחראי העמודות  וצוות השופטים יצוידו במכשירים ניידים או במכשירי קשר בזמן התחרות.
 • כלל ההטסות יהיו בקשר עין בלבד.
 • על כל המטיסים לחתום על ביצוע הדרכה כללית בנושא בטיחות.
 • על כל מטיס להדגים יכולות ביצוע Fail-Safe אפקטיביות כפי שיוגדרו על ידי נאמן הבטיחות. למעט חריגים, התפעול יהיה RTL.
 • לכל המטיסים חייב להיות מנגנון “Arming” בשלט. אסור לרחפן להפעיל מנועים בכל מנגנון אחר אלא מנגנון זה. למעט באתגר מספר 3 המטיס יהיה המדריך בלבד ויוכל לבצע הפעלה מן המחשב.
 • כל רחפן יסומן בסימון מיוחד וייחודי של הקבוצה.
 • על כל מטיס להפגין כישורי הטסה בסיסיים וחייב להפגין יכולת לעבור את פרטי מסלול המכשולים כפי המוגדר באתגר ‘מסלול המכשולים’
 • על כל הסוללות להיות מאוכסנות ומובלות בתוך שקיות אלקטרוסטטיות מיוחדות לסוללות LIPO
 • על כל קבוצה לבצע את פעולות האחזקה / תיקונים / שינויים במקום המיועד לכך בתחרות בלבד.
 • גובה מירבי בהטסות 10 מטרים, ושטח ההטסה לא יעלה על 20 מ”ר (יש להגביל ברמת הקושחה)
 • נחיתות והמראות יבוצעו ממשטחים המסומנים בכל תחנה בלבד.
 • בשטח ההטסה לא יפעלו יותר מ- 5 אנשי צוות מתוך הקבוצה ויעמדו רק במקומות המיועדים לכך.
 • אין להטיס את הרחפן בשטחים שאינם מיועדים לכך
 • כל רחפן וכל קבוצה תעבור מבדק בטיחות (INSPECTION)  בו ייבדקו הנושאים הבאים: בדיקה מכנית, בדיקה אלקטרנית, בדיקת תוכנה אוטונומית , בדיקת הגדרות FAILSAFE, בדיקת שלט , בדיקת טלמטריה ויקבלו אישור נאמן הבטיחות לפני תחילת התחרות.
שאלה: האם אפשר להשתמש בבלון כדי להתנגד למשקל המשקולת (והרחפן)? חשוב לציין שהבלון לא יבוא במקום חלקים אחרים. תשובה: ניתן להוסיף כל אביזר על הרחפן שנראה לכם שייסייע כולל בלון. שימו לב שיש להוכיח יציבות, המראה והנחתה. כמובן תוספת נקודות על יכולת ניהוג. שאלה: האם אפשר לפצל את המשקולת? תשובה: המשקולת תהיה זהה לכל הקבוצות, ותפורסם בקרוב. שאלה: האם צריך להשתמש בכל האלקטרוניקה שקיבלנו על הרחפן? תשובה: לא. שימו לב שבאתגר נאס”א נתנה לכם אלקטרוניקה וסוללה כמקור השוואה לכל החברות הנבדקות. בוודאי היא מתכוונת שתבנו רחפן יצירתי, אבל עדיין תשמרו על יכולת השוואה מול הנסיונות של חברות אחרות. כל השאר פתוח. מעבר לכך – פתוח. שאלה: האם יש מינימום או מקסימום גובה? תשובה: ישנו מקסימום גובה בטיחות של 10 מטרים למשימה. המינימום הוא הקרקע.. שאלה: מה המפרט של המנועים שקיבלנו בערכות? תשובה: הסתכלו על הקישורים כאן וכאן. שאלה: לגבי אתגר 3, האם אתם יכולים להעביר אלינו את קוד תוכנת הזיהוי של ה RCcode ומתי נקבל את המצלמה? תשובה: הקוד והחומרה עדיין בפיתוח. אנחנו מקווים לפרסם סטאטוס בקרוב.  

 • המגרש מיועד להטסות בלבד ואין מעבר באמצע המגרש. המצאות ילדים במגרש תעשה רק באישור המדריך האחראי על המשימה יש לזכור כי תמיד יש רחפן באויר!
 • לכל משימה ימונו המדריכים האחראים שילמדו את המשימה ואת הסכנות הכרוחות בה.
 • לפני כל משימה לתדרך את הקבוצה לגבי הסכנות הכרוחות.
 • אין לבדוק או להטיס רחפנים בלי פיקוח ואישור של מדריך
 • העבודה ותפעול הרחפנים תעשה אך ורק באיזור המוגדר לכך (PITS)
 • אין כניסה לאיזורי המשימה פרט לחברי הקבוצה שנרשמו למשימה זו, המורה האחראי, המדריכים ושופטי המשימה.
 • כל הרחפנים חייבים לעבור ביקורת של יאשה, אלו שלא יעמדו בביקורת יצתרכו לתקן ליקויים ולעבור ביקורת נוספת ביום התחרות. (על המדריכים החובה למנוע זאת)
 • ההטסות יעשו על ידי מטיסים שנרשמו בלבד.
 • כל ההטסות בתחרות יעשו עם כבל חניך מדריך
 • הצופים נמצאים אך ורק בטריבונות
 • במקרה של כניסה לא מורשית לאיזור ההטסה על המדריך להשתלת על הרחפן ולהנחיתו בביטחה.
 • במקרה של ארוע בטיחות כל הרחפנים יקורקעו עד לביצוע תחקיר ותיקון הליקויים
 • במקרה של נפגעים יש לקרוא לאבנר לוי (חובש מוסמך) לתפעל את האירוע
 • כל המדריכים ידעו איפה נמצא תיק העזרה הראשונה והמטפים
 • אין לחלק סוללות לקבוצות!
 • טעינת הסוללות תתבצע על ידי המדריכים בלבד

אתגר צוות חילוץ

קבוצת מטיילים נתקעה בואדי. צוות חילוץ שהוקפץ דיווח שתנאי השטח והראות לא מיטביים ושקשה להם להגיע לקבוצה והם זקוקים לעזרה דחופה באספקת ציוד רפואי אליה. באתגר זה עליכם לעבור דרך מסלול מכשולים המדמה את הואדיות ולהגיע אל צוות החילוץ. לאחר מכן עליכם לסייע בהטלת הציוד רפואי אל מעל קבוצת המטיילים התקועה.

חלק I - הטסה בין הואדיות

עליכם להמריא מנקודת בסיס התחנה לאורך מסלול מכשולים המדמה את הטיסה בין הואדיות ולנחות בצורה מבוקרת במחנה ההצלה. מסלול המכשולים דרכו הרחפן יורכב מעמודים ומסגרות שיש לבצע בינהם סללום או להיכנס דרכם. שימו לב, המשימה שלכם היא לצלוח את המסלול בפחות מ – 6 דקות ובאיכות הטובה ביותר. כל פגיעה במכשול / נפילה / תקלה תפחית מכמות הכרטיסי הניקוד שתקבלו.

חלק II - הטלת ציוד רפואי

עליכם להרכיב את הציוד הרפואי על הרחפן, להטיס אותו מנקודת ההמראה של מחנה ההצלה, להגיע איתו אל מעל קבוצת המטיילים ולהטיל אותו בסמוך אליהם. לאחר מכן עליכם לחזור לנחיתה בטוחה.  הציוד הרפואי ידומה על ידי קופסא בגודל 15X15X15ס”מ ובמשקל עד 300 גרם, ואילו מקום ההטלה המיועד ידומה באמצעות מטרה עגולה בקוטר 2 מטר. על מנת לדמות את תנאי הראות הקשים, יעמוד המטיס במיקום המוסתר מן המטרה וייאלץ להיעזר באיש צוות נוסף אשר ישמש כצופה וינחה אותו לגבי מיקום נקודת ההטלה.

כרטיסיות ניקוד

 1. הצלחה במעבר מסלול מכשולים (25%)
 2. הצלחה בביצוע ההטלה  (25%)
 3. זמן מהמראה לנחיתה במעבר מסלול מכשולים קטן מ- 8 דקות (25%)
 4. זמן מהמראה לנחיתה בחלק הטלה קטן מ-2 דקות(25%)
 1. מרחק הטלת הציוד ממרכז המטרה (25%)
 2. הטסה חלקה ללא פגיעה במכשולים. כל פגיעה / תקלה תוריד ניקוד. (75%)
 1. שיתוף פעולה אפקטיבי בין המטיס לצופה (25%)
 2. שימוש בשני מטיסים שונים לשני חלקי המשימה השונים (25%)
 3. מתן הסבר איכותי על אופן מנגנון ההטלה על ידי איש צוות מהמכאניקה (25%)
 4. הפגנת שיתוף פעולה ועידוד הקבוצה במהלך האתגר.(25%)

אתגר זמן אוויר

במכון לניסויי כלי טייס בנאס"א חוקרים מנסים לפתח כלי טייס ייחודי שאין כמוהו בשום מקום אחר בעולם. האם תוכלו לעזור?

המשימה

מכיוון שאתם חברה בעלת שם עולמי בתחום זה, פנו אליכם צוות החוקרים מנאס”א על מנת לקבל ייעוץ והכוונה וביקשו להכין דגם רחפן ראשוני, אב טיפוס, שיהווה בסיס למחקר בנושא זמן רחיפה באוויר. שימו לב, נאס”א בודקת גם חברות אחרות ולטובת ההדגמה מספקת לכם ערכת אלקטרוניקה וסוללה. בחירת החומרים הנכונים ובניית שילדת רחפן יעילה שתעמוד זמן רב באוויר אלו מסוג ההחלטות שכבר יהיו תלויות רק בכם. על הדגם להסתמך על האלקטרוניקה של נאסא, להיות מסוגל להמריא, לרחף  ולנחות באופן עצמאי . 

כרטיסיות הניקוד

 1. רחפן ביצע המראה תקינה והתנתקות מעל 10 שניות (25%)
 2. רחפן ביצע נחיתה תקינה ומבוקרת (25%) 
 3. זמן אוויר מעל 6 דקות עם המשקולת (25%)
 4. זמן אוויר מעל 12 דקות עם המשקולת (25%)
 1. הרחפן יציב ומאוזן (25%)
 2. יכולת ניהוג מלאה ולכל הצדדים (25%)
 3. משקל השלדה בין ארבעת הנמוכים מבין כל הקבוצות (25%)
 4. בנייה איכותית, חזקה, עמידה (25%)
 1. בניית דגם שלדה שלמה (25%)
 2. הסבר על שימושים מציאותיים ביכולת זמן אוויר ארוכה לרחפנים (25%)
 3. מתן הסבר על בחירת החומרים לשלדה ומבנה הרחפן (25%)
 4. יצירתיות בפתרון ליצירת מקסימום זמן באוויר (25%)

אתגר רחפן סריקה וצילום

חברת קוואלקום מפתחת לשורותיה רחפנים לביצוע סריקות וצילום ואתם אמונים על תכנות הבקר שלהם!

המשימה

עליכם לבצע הדגמה לחברה ולתכנת רחפן-סריקה כך שיוכל לבצע תבנית סריקה וצילום בתוך העיר. ההדגמה מחולקת לשני שלבים. בשלב הראשון עליכם לממש את התבנית אותה תגרילו באמצעות תוכנת ScratchX בצורה יעילה, ולהראות כיצד האלגוריתם עובד. שימו לב – הנקודות המסומנות על תבנית הסריקה הן נקודות המיועדות לצילום כלפי מטה. במידה ותקבלו אישור לתבנית שבניתם, תעברו לשלב השני. בשלב זה עליכם להוכיח שתבנית הסריקה והצילום שלכם עובדת בשטח. לשם כך, לפני תחילת ההטסה, עליכם לפזר שלטי תמונות בשטח במקומות המיועדים לצילום על פי התבנית (מסומנים על ידי הנקודות הצהובות) ולהוכיח בזמן ההטסה שהרחפן מזהה אותם כראוי. (מטר , שלטי התמונות ומצפן יסופקו על ידי החברה)

כרטיסיות ניקוד

 1. מימוש אלגוריתם תבנית הסריקה והוכחה שלו (33%)
 2. זמן מימוש אלגוריתם קטן מ 10 דקות (33%)
 3. זמן הצבת קודים קטן מ 5 דקות (33%)
 1. בחירת דרגת קושי גבוהה של תבנית (25%)
 2. מימוש אלגוריתם יעיל – מספר שורות קוד מינימלי (25%)
 3. הצלחה בזיהוי / צילום שלטי התמונות בתבנית (50%)
 1. הכנת האלגוריתם על ידי יותר משני אנשי צוות. (33%)
 2. מתן הסבר לאלגוריתם והיעילות שלו (33%)
 3. שיתוף פעולה בהנחת הקודים לצילום בשטח (33%)